Skip to main content

Godt selvværd

Et af de vigtigste fundamenter for dit barns lykke og succes er dets følelse af selvværd. Det betyder ikke kun at lære dine børn at have selvtillid (at de stoler på deres egne evner og kvaliteter), men også at tro på sig selv og være tilfreds med den, man er.

Læs mere her om hvordan et piktogram kan hjælpe dine børn i hverdagen.

Hvad er selvværd?

Hvad ligger det så egentlig i ordet selvværd, og hvad betyder det for dit barns udvikling? Selvværd er dybest set, hvordan børn ser sig selv, herunder hvad de tænker om sig selv og deres evne til at gøre ting.

Det er at være tilfreds med den man er, samt med de ting, man gør. Har børn et godt selvværd, vil de tro på sig selv, lige såvel som de lettere vil lære at møde nye udfordringer, prøve nye ting m.m.

Det er også formet af, hvor meget de føler sig elsket, og hvor meget støtte og opmuntring (eller kritik), de modtager fra vigtige mennesker i deres liv som for eksempel deres forældre.

Hvad er selvtillid?

I modsætning til selvværd handler selvtillid om alt det, børn kan. Barnets selvtillid relaterer sig til de ting, som et barn kan præstere, uanset om det er noget, barnet er god eller dårlig til.

En god selvtillid betyder altså, at man har en stor tillid til ens egne evner. Mens selvværd mere handler om faktorer, der foregår indeni, lægger selvtillid mere vægt på ydre ting. Det kan for eksempel være, hvor god man er til at tegne, spille fodbold eller læse.

Selvværd eller selvtillid – hvad er bedst for børn?

Ordene selvtillid og selvværd bruges ofte i flæng, men de har en meget forskellig betydning for barnets selvfølelse. Det er naturligvis rigtig godt for et barn at have en god selvtillid. Men hvis et barn ikke samtidig har et godt selvværd, mister selvtilliden sin effekt på barnets trivsel.

Derfor er det en fordel, hvis du fokuserer på at opbygge et godt selvværd hos dine børn. Dine børn bør nemlig først og fremmest tro på, at de er noget værd lige meget, hvordan de klarer sig i skolen, til en bestemt type af sport eller lignende.

Hvis dine børn har et godt selvværd, ved de, at du, som forælder, altid er der for dem, lige meget hvad der sker. Børn, der har det godt med sig selv, har ydermere selvtilliden til at prøve nye ting.

De er mere tilbøjelige til at gøre deres bedste. De er stolte af, hvem de er, hvorfor et godt selvværd også hjælper et barn med selvtilliden samt at overkomme diverse udfordringer og fejl.

Som et resultat hjælper et godt selvværd som regel børn med at klare sig bedre i skolen, i hjemmet, og når de er sammen med venner.

Hvordan ser jeg, om et barn har lavt selvværd?

Nogle gange er det nemt at lægge mærke til, når børn har det godt med sig selv – og når de ikke har det. Der er nemlig stor forskel på, hvordan et barn med et godt selvværd og et dårligt selvværd opfører sig i hverdagen.

Børn med godt selvværd:

  • føler, at de er noget værd og er accepteret
  • føler sig trygge
  • er stolte af, hvem de er
  • tænker gode ting om sig selv
  • tror på sig selv

Børn med lavt selvværd:

  • er selvkritiske og hårde ved sig selv
  • føler, at de ikke er lige så gode som andre børn
  • tænker mere på tidspunkter, hvor de har fejlet end tidspunkter, hvor de har lykkes med noget
  • har en manglende tillid
  • tvivler på, at de kan gøre tingene godt nok

Hvis du bemærker, at dit barn har alle eller nogle af ovenstående egenskaber eller følelser om sig selv, kan det meget vel være på grund af et lavt selvværd.

Forældrenes betydning for, om et barn får opbygget et godt selvværd, er stor. Det er nemlig noget, der allerede opbygges i et tidligt stadie i barnets liv. Eksempelvis er børn meget dygtige til at lægge mærke til, om de er noget værd i andres øjne og elsket af deres forældre.

Har du lagt mærke til, at dit barn har et lidt lavt selvværd, er det vigtigt, at du bevidst om, at du kan hjælpe barnet videre. Det er aldrig for sent at opbygge dine børns selvfølelse.

Hvordan giver jeg mine børn godt selvværd?

Alle børn er forskellige, og det kommer lettere til nogle børn end andre. Men selv hvis et barns selvværd er lavt, kan det, med din støtte, opbygges.

Her er nogle af de ting, du kan gøre for at hjælpe dit barn med at have det godt med sig selv:

Lad dit barn gøre tingene selv: I alle aldre er der nye ting, som børn kan lære. Selv i barndommen vækker det at lære at holde en kop eller tage de første skridt en følelse af mestring og glæde. Når dit barn bliver ældre, vil ting som at lære at klæde sig på, læse eller cykle give en grobund for, at selvværdet vokser.

Naturligvis er det ofte hurtigere at klare mange af tingene selv. Men hvis du lader dit barn gøre det selv, er der en stor chance for, at både barnets selvtillid og selvværd vokser.

Vær en god rollemodel: Børn gør mange af de ting, som deres forældre gør. Hvis du ikke behandler dig selv godt, vil dit barn bemærke dette. Det kan medføre, at barnet heller ikke behandler sig selv godt.

Derfor er det en fordel, hvis du selv prøver at ændre på de ting, som du ønsker for dit barn. Det vigtigste er, at du er et godt eksempel for barnet, der lærer, hvordan man skal behandle sig selv.

Ingen hård kritik: Ord, som børn hører om sig selv fra andre, oversættes let til, hvordan de har det med sig selv. Hårde ord, skam og skældud, såsom ”du er dårlig” eller ”du er dum” kan være skadelige.

Når børn hører negative ord om sig selv, kan det skade deres selvværd. Snak til dine børn med tålmodighed. Fokuser på, hvad du vil have dem til at gøre næste gang. Vis dem, når det er nødvendigt, hvordan det kan opnås.

Ros og anerkendelse: At rose børn får dem til at føle sig værdsat. Forældre bør selvfølgelig rose deres børns indsats og deres succes. Hvis et barns hold f.eks. taber en kamp, kan en forælder sige: ”Du prøvede hårdt. Du skal være stolt af dig selv!”. Eller hvis dit barn giver dig en tegning, kan du sige ”Hvor er du bare dygtig til at tegne”.

Dog vil dette mere styrke dit barns selvtillid end selvværdet. Hvis du gerne vil styrke dit barns selvværd, er det en fordel at fokusere på at anerkende den person, som dit barn er. Du kan blandt andet lægge vægt på, når dit barn rent faktisk cykler og rose det i stedet for at sige: ”Hvor er du bare god til at cykle”. Husk derfor sommetider at udskifte ros med anerkendelse eller interesse.

Vær sammen som familie: Når du er sammen med dit barn, viser det, at du kan lide at tilbringe tid sammen med barnet, og at du værdsætter dets selskab.

Bare det at være sammen med dit barn og have det sjovt har mange fordele for jer begge. Det kan nemlig være med til at styrke barnets selvværd, når I bare er stille og roligt sammen uden nogen former for planer.

Vis ubetinget kærlighed hver dag: At vide, hvor meget du elsker dem, giver dine børn en følelse af sikkerhed og tilhørsforhold, der er afgørende for deres syn på sig selv. Din ubetingede kærlighed lægger grunden til alle de sunde og stærke forhold, de vil danne senere i deres liv.

Så kram dine børn, når du siger farvel, kys dine børn, mens I læser en bog og udtryk din kærlighed hver eneste dag. Når dine børn bliver ældre, vil dette fundament af kærlighed hjælpe dem med deres selvværd. Det vil ligeledes være en hjælp, når barnet fortsætter med at opbygge deres egne sociale kredse, får venner og danner bånd til andre mennesker.

Det er en fordel med gode venner: Opmuntre dine børn til at opretholde et lille antal af venner, der accepterer dem for, hvem de er. Det fremmer nemlig en følelse af tilhørsforhold og kan være med til, at dine børn føler sig vigtige og betydningsfulde.

Gør udfordringer og fejl til læringsoplevelser: Understreg det faktum, at det at være menneske betyder at begå fejl og ikke være perfekt. Lær dit barn at se fejl og udfordringer som muligheder for forbedring samt, at det er okay ikke at være perfekt. Desuden er det vigtigt, at du anerkender dit barns følelser. Hvis du gør det, hjælper det med at opbygge dit barns selvtillid og selvværd, mens det også demonstrerer, at det ikke er verdens ende at lave en fejl – så længe, at det bliver adresseret og håndteret på en sund måde.

Dit barn skal tages alvorligt: At tage dit barn alvorligt er en måde at fremme mange menneskelige kernebehov på. Dit barn vil føle sig hørt, forstået, respekteret, passet på, vigtig og elsket. Og som et resultat vil det styrke dit barns selvværd.

Intet barn har nemlig godt af at føle sig forkert, uelsket eller ikke hørt. Hvis du viser dit barn, at det bliver taget alvorligt samt, at barnets følelser og ønsker ikke er ligegyldige, er det et stort plus for selvværdet.

Hvordan får jeg selvsikre børn?

Selvsikre børn er noget, som alle forældre drømmer om. Men for at dine børn opbygger en vis selvsikkerhed, skal der fokuseres på selvværdet.

Et godt selvværd betyder nemlig, at dit barn tror på sig selv og sin evne til at klare sig, samt gøre forskellige ting. Hvis dit barn ikke har et godt selvværd, vil det sandsynligvis have en ringe tro på, at det kan klare forskellige ting og udfordringer med succes.

For at få selvsikre børn kan du gøre brug af de metoder, du finder i ovenstående afsnit. Derudover bør du være opmærksom på, hvad du ikke skal gøre. Små børn ræsonnerer med det, de voksne siger som for eksempel deres forældre.

Hvis du bliver ved med at sige til dit barn, at det er fjollet, vil det tro på, at det er fjollet. Siger du til dit barn, at det er umuligt, vil det tro på, at det er umuligt.

Børn tror nemlig på de ting, som deres forældre siger, hvorfor det er med til at skabe barnets selvopfattelse og selvforståelse. Ønsker du selvsikre børn, er det derfor utrolig vigtigt, at du er opmærksom på, hvad du rent faktisk siger til dine børn samt, hvad du ikke siger.

Hvilken betydning har opdragelse?

Hvordan du opdrager dine børn, betyder naturligvis meget. Arbejdet med at opbygge dit barns selvværd gennem opdragelsen er en af de bedste måder, du kan bruge din tid som forælder på. Og selvom det nogle gange kræver en ekstra indsats, kan du være med til at støtte dine børns udvikling, så de har større chance for at føle sig succesfulde i deres fremtid.

Kort fortalt, det at vise dine børn kærlighed, interesse, positivitet og anerkendelse gør en stor forskel.

Visuelle redskaber i hverdagen

En piktogramtavle giver barnet et visuelt overblik over, hvad der skal ske i hverdagen, og hvad der forventes af det. Anvender du piktogramtavler til at strukturere dit barns hverdag, kan det indirekte være med til at opbygge selvværdet. Det skyldes, at dit barn tydeligt kan se, hvilke opgaver der skal udføres, og til hvilket tidspunkt de skal være færdige. Det øger chancen for at dit barn kan bidrage i hverdagen derhjemme, og langsomt opbygges og forbedres selvværdet på denne måde.

Tre spørgsmål og svar

Hvorfor skal man opdrage børn?

At opdrage sit barn er vigtigt, da det hjælper barnet med at begå sig i den store verden samt i hverdagen generelt. Opdragelsen er ligeledes det, der hjælper dit barn med at udfolde sig selv og giver barnet sit syn på sig selv.

Hvordan styrker selvværd børn?

Der er mange ting, du kan gøre for at styrke dit barns selvværd. Det kan være alt lige fra at give dit barn kærlighed til at anerkende dit barn, være sammen med dit barn samt lade dit barn gøre tingene selv.

Hvornår må man stille krav til børn?

Det er naturligvis individuelt hvor store krav man kan stille til sine børn. Det ved alle forældre med mere end et barn. Generelt er det vigtigt, du møder dit barn hvor det er, og er opmærksom på, ikke at stille for store krav.

Næste indlæg