BIMO-tavlen fra Pictoboards er et værktøj til at skabe struktur og sunde vaner. Men den fungerer også som en såkaldt belønningstavle eller stjernekort, ved at der f.eks. gives stjerner for løste opgaver i hverdagen. De psykologer, pædagoger og lektorer som jeg har talt med, er overordnet set positive overfor teknikken. Men der eksisterer dog også blandede holdninger til brug af et belønnings-/motivations system for at få børn til at løse specifikke opgaver. Sikkert er det, at der er nogle vigtige tanker man skal gøre sig, før man vælger at bruge et belønningssystem til at motivere sit barn. Her er 12 vigtige principper i forhold til børn og belønning, når man bruger et motivationssystem som en del af opdragelsen.

 • Vær specifik i forhold til hvilken adfærd, der udløser stjerner på belønningstavlen.
 • Arbejd med små mål af gangen, så dit barn får succesoplevelser og gradvist lærer værdien af at løse opgaver.
 • Sørg for at belønningssystemet er realistisk og belønningerne er til at opnå.
 • Involver dit barn i opstillingen af belønningssystemet (barnet kan være med til at vælge mål og belønning)
 • Opstil systemet så at dit barn i starten hurtigt opnår en stjerne og belønning.
 • Hav fokus på den positive/ønskede adfærd.
 • Gratis og billige belønninger virker rigtigt godt. (eksempelvis privileger som at være længere tid oppe, tid med familien, vælge en film, aftensmad osv.)
 • Giv først en stjerne, når den ønskede adfærd er udført.
 • Når barnet har udført den ønskede handling/adfærd, skal stjernen sættes på stjerneskemaet med det samme. Gerne af barnet selv.
 • Giv belønning hurtigst muligt efter at stjernerne er optjent.
 • Giv en stjerne hver gang den ønskede adfærd viser sig.
 • Hold belønnings systemet simpelt.

Undgå at: 

 • Skabe uopnåelige mål.
 • Skrive om negativ adfærd på belønningstavlen.
 • Fjerne stjerner.
 • Ændre på systemet.
 • Straffe for fejl.
 • Gå væk fra brugen af en belønningstavle, efter at du har introduceret det for dit barn.

Skriv et svar